Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Merikaarron koulu

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Lärarrum 06 325 8445

  • Morgon- och eftermiddagsverksamhet 050 336 2283

Personalens e-post