Förbigå menyn

Merikaarron koulu

Skolan Merikaarron koulu är belägen cirka 20 km från Vasa centrum invid vackra Kyro älv. Skolan omges av skog, vilket ger eleverna fantastiska möjligheter att leka, lära sig och studera naturen. Den finskspråkiga skolan har cirka 120 elever i årskurserna 1–6.

I vår verksamhet betonas gemenskap: vi gör, upplever och lär oss tillsammans. I skolan ordnas också klubbverksamhet efter skoldagen. Klubbarna är avgiftsfria och frivilliga hobbyer för eleverna. Det informeras om klubbverksamheten i början av varje semester. Mer information om vilka klubbar som ordnas kan fås av den egna klassläraren, klassföreståndaren eller rektorn.

Vi är stolta och tacksamma över vår byskola! Vi vill erbjuda eleverna en trygg närskola där alla mår bra!

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post