Förbigå menyn

Orrnäs stadsdelscentrum (ak1112)

Att stödja gamla bostadsområdens livskraft är en del av stadens strategi och genomförandeprogram för markanvändningen.  Avsikten är att bygga ett ersättande daghem i närheten av det nuvarande. Projektet kräver en detaljplaneändring. Samtidigt granskas kvarteren norr om korsningen av Orrnäsgatan och Svangatan för att möjliggöra kompletterande byggande av olika typer av närservice. Avsikten är att göra planområdet till ett lättillgängligt stadsdelscentrum för Orrnäs.

 

  1. Aktuell 25.2.2021

  2. PDB 25.5-8.6.2021

  3. Godkänd 13.6.2022

Beredare