Förbigå menyn

Personal

Serviceområdet Personal leder i enlighet med stadens strategi och personalprogram stadens personalpolitik och stöder ledningen i att uppnå de strategiska målen.

Serviceområdet Personal har som grundläggande uppgift att sköta:

  • rekryteringen
  • utvecklandet av personalens kompetens och arbetshälsa
  • personalens löne- och anställningsrådgivning
  • personalens arbetarskyddsverksamhet
  • personalens samarbetsärenden
  • främjande av sysselsättning (lönesubventionerat arbete)
  • arbetsplatskommunikationen gemensamt med stadens kommunikation

Löneärenden

Löneärendena sköts av MicoBotnia Ab. Tag kontakt per e-post: palkat.vaasa@micobotnia.fi eller telefon: +358 (0)20 619 8078.

Ta kontakt