Förbigå menyn
människor

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ansökningstiden för stadens understöd är 1.3-31.3.2021

Publicerad: 17.2.2021

Uppdaterad: 2.3.2021

Vasa stad beviljar årligen allmänna understöd till föreningar inom olika områden, sammanslutningar, evenemangsarrangörer samt privatpersoner och konstnärer.

Ansökningstiden för understöd börjar 1.3.2021 och upphör 31.3.2021. Ansökningarna kan lämnas in endast via det elektroniska systemet och enbart under den angivna ansökningstiden.

Följande understöd kan sökas i mars: invånarföreningarnas understöd, pensionärsföreningarnas understöd, kulturunderstöd, idrottsservicens verksamhetsunderstöd, evenemangsunderstöd, verksamhetsunderstöd till ungdomsföreningarna, social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd och Lillkyro områdesnämnds allmänna understöd.

Ansökan om understöd

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd redan fr.o.m. 15.2 innan den egentliga ansökningstiden inleds.

För ansökningen behöver du:

  • bankkoder eller mobilcertifikat för registrering/inloggning
  • se ansökningsanvisningarna för olika understöd på webbsidan i del vaasa.fi/avustukset

Registrera sig och sök understöd här 

Hjälp med uppgörande av ansökan

Råd för hur man ska göra en elektronisk understödsansökan ger Medborgarinfon och Lillkyro samserviceenhet. Utöver dessa serviceställen får över 65-åriga Vasabor hjälp med uppgörande av ansökan på Seniorcentrets nätpunkt Senjor.