Förbigå menyn

Hietalahden koulu

I Hietalahden koulu ges undervisning på finska i årskurserna 1–6 samt i specialklasserna 1–9.

Till vår skola hör också en etappklass som är verksam i Keskuskoulus lokaler samt två sjukhusundervisningsklasser i anslutning till psykiatriska avdelningen för barn och ungdomar som finns på Centralsjukhusets område.

Eleverna inom den allmänna undervisningen och eleverna inom specialundervisningen samverkar både till vardags och till fest. Integrationen är dubbelriktad och alltid till elevens fördel.

Vår skolas verksamhetsidé är att vara en skola för alla. Vårt mål är att de barn och ungdomar som går ut vår skola är toleranta och uppfattar olikhet som en rikedom samt har bra färdkost för livet och en stark självkänsla. I vår skola finns en medlingsgrupp och vi satsar på förebyggande verksamhet. Vi ingriper i mobbning genast. Skolkuratorn och hälsovårdaren finns i vår skola nästan varje dag.

Skolans klubbar är populära (kockklubben och idrottsklubbarna) och vår skola har också en aktiv föräldraförening Tötsä.

Elevkåren är aktiv och från varje klass väljs en ordinarie medlem och en ersättare. Elevkåren arrangerar olika evenemang. Till vår skolas vardag hör också en skolmommo, som finns till elevernas hjälp några gånger i månaden.

Vår skola har också motionsinriktad verksamhet på rasterna. Farsdags- och Morsdagsmorgnarna ingår i vår skolas verksamhet i november och maj. Mor- och farföräldrarna är också välkomna till dessa festmorgnar.

Att göra en egen kalender för vår skola är ett årligen återkommande projekt. En del av intäkterna skänker vi till krigsveteranerna.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post

  • Hietalahden koulu, Travgatan 9, 65100 Vasa

    Öppna kartan
  • Några klasser finns i Keskuskoulu Rådhusgatan 39-43, 65100 Vaasa

    Öppna kartan