Du är här

Om Vasa

ak0962: Busstationområde

Havainnekuva entisen linja-autoaseman alueen tulevaisuudesta
Målet är att på området skapa ett nytt urbant centrumkvarter i en viktig knutpunkt i den offentliga miljön.

BILAGOR

 

planbeskriving och -karta (karta på sidan 65)

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 26.3.2013

utkast 15.5.-31.5.2013

förslag 8.9.-8.10.2015

godkänd1.2.2016

laga kraft 8.12.2016

Tilläggsinformation