Du är här

Om Vasa

Sektioner

I kommunernas instruktioner kan ingå bestämmelser om sektioner i anslutning till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder och direktioner. Fullmäktige väljer sektionsledamöterna eller ger ett annat organ fullmakt att besluta om inrättandet av en sektion och valet av ledamöterna.