Förbigå menyn

Keskuskoulu

Keskuskoulu är en finskspråkig lågstadieskola för årskurserna 1–6. Förutom allmän undervisning på finska ges det i skolan även tidig fullständig språkbadsundervisning på svenska.

Skolan har som mål att skapa en verksamhetskultur som främjar lärande, delaktighet, välfärd och en hållbar livsstil i skolgemenskapen. Gemenskapen värdesätter välvilja och vänlighet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Avsikten med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att minska tiden som barnen är ensamma medan föräldrarna jobbar eller studerar.

För morgonverksamheten (kl. 8.00–8.50) ansvarar skolan och för eftermiddagsverksamheten (kl. 12.00–16.00) VPS Juniorit. VPS Juniorit ordnar eftermiddagsverksamhet i skolor för eleverna i årskurserna 1–2.

Elevkår

Elevkårens styrelse är en viktig del av skolgemenskapen. Den har som mål att utveckla skolan samt att bidra till gemenskapsandan och trivseln i skolan. Via elevkårens styrelse kan alla elever påverka skolans verksamhetskultur.

Styrelsen består av elever i årskurserna 1–6. Styrelsemedlemmarna fungerar som en länk mellan eleverna och skolans personal.

Klubbverksamhet enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Keskuskoulu är med i projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i syfte att göra det möjligt för alla barn att ha en trevlig och gratis hobby i anslutning till skoldagen.

Anmälan till verksamheten sker direkt via skolan, som också informerar familjerna om verksamheten. Ansvarig för klubbverksamheten i Keskuskoulu är lärare Piritta Peltoniemi.

Mer information om projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Vasa

Föräldraförening

Tillsammans gör vi skolan trivsam!

Föräldraföreningen Vaasan Keskuskoulun vanhempainyhdistys grundades hösten 2011. Den har som mål att bygga upp social samvaro och växelverkan mellan eleverna, familjerna och skolans personal samt att stödja likvärdig delaktighet bland skolans elever. Föreningen verkar i nära samarbete med skolan.}

Föräldraföreningen samlar in medel för olika jippon genom att ansöka om stipendier samt med frivilliga understödsavgifter. Medlemskapet är gratis!

Den frivilliga medlemskapsavgiften är 10 euro per familj och den kan betalas på kontot

  • FI65 4970 0010 1299 46
  • Mottagare: Vaasan Keskuskoulun vanhempainyhdistys ry
  • Ange elevens klass i meddelandefältet.

Föräldraföreningen har en egen sida på Facebook.

Föreningens e-postadress är vaasakeva@gmail.com.

Språkbadsundervisning och -förening

Läs mer om språkbadsundervisningen

Språkbadsföreningen

Tillsammans gör vi mera!

Föreningen Vaasan Kielikylpy-yhdistys verkar som en länk mellan språkbadseleverna och deras föräldrar, lärare, myndigheter och forskare.

Föreningen deltar i olika former av språkbadssamarbete och är med och utvecklar språkbadsundervisningen.

Kielikylpy-yhdistys understöder även språkbadselevernas lägerskolor, utflykter, speldagar, basarer och teaterbesök samt materialanskaffningar.

Föreningens webbplats

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Skolsekreterare Tarja Vuorenmaa, tarja.vuorenmaa@edu.vaasa.fi  040 198 2412

  • Lärarrum   040 183 8106

  • Eftermiddagsverksamhet Musta-ryhmä (i skolans utrymmen). Ansvarig ledare Marika Lahnakoski   050 406 2510

  • Eftermiddagsverksamhet Valkoinen-ryhmä (Handelsesplanadens utrymmen) Ansvarig ledare Emilia Kalliokoski   045 110 7370

Personalens e-post