Du är här

  • Asuntomessut, Vaasa
  • nuorisovaltuusto

Påverka

Har du frågor till staden? Vill du berätta hur du tycker att staden kunde utvecklas?

Vasaborna har många möjligheter att delta i stadens verksamhet samt i planering och beslutsfattande som gäller framtiden. Staden utnyttjar flera sätt för deltagande och växelverkan, och det går att ge respons via olika kanaler.

På de här sidorna presenteras stadens viktigaste påverkningskanaler. På sidorna finns också länkar till gällande kungörelser och andra aktuella påverkningsvägar.

 

Aktuellt just nu

Fråga, delta och påverka