Du är här

Påverka

  • Asuntomessut, Vaasa
  • nuorisovaltuusto

Har du frågor till staden? Vill du berätta hur du tycker att staden kunde utvecklas?

Vasaborna har många möjligheter att delta i stadens verksamhet samt i planering och beslutsfattande som gäller framtiden. Staden utnyttjar flera sätt för deltagande och växelverkan, och det går att ge respons via olika kanaler.

På de här sidorna presenteras stadens viktigaste påverkningskanaler. På sidorna finns också länkar till gällande kungörelser och andra aktuella påverkningsvägar.

Svara på enkäten och påverka framtidens Vasa nu!

Svara på enkäten här.

De svar som samlas in genom enkäten används i det strategiarbete som inleds under hösten med de nya förtroendevalda.

Enkäten kan besvaras 29.3–28.4.2017. Resultaten meddelas under senvåren.

Mellan alla som svarat och uppgett sina kontaktuppgifter utlottas priser, bland annat biljettpaket till stadens kultur- och idrottsevenemang. Vinnarna meddelas personligen i maj. (regler för utlottningen)

Aktuellt just nu

Palautekampanja
7.12.2016
Via feedback.vaasa.fi kan man förmedla beröm, kommentarer, frågor, kritik och åtgärdsförslag till staden när det gäller alla dess tjänster och funktioner.

Fråga, delta och påverka