Du är här

  • Nuorisovaltuusto

Påverka

Har du frågor till staden? Vill du berätta hur du tycker att staden kunde utvecklas?

Vasaborna har många möjligheter att delta i stadens verksamhet samt i planering och beslutsfattande som gäller framtiden. Staden utnyttjar flera sätt för deltagande och växelverkan, och det går att ge respons via olika kanaler.

På de här sidorna presenteras stadens viktigaste påverkningskanaler. På sidorna finns också länkar till gällande kungörelser och andra aktuella påverkningsvägar.

 

Aktuellt just nu

vaalit
30.4.2019
Det är dags att välja Finlands kandidater till Europaparlamentet. I europaparlamentsvalet 2019 är den egentliga valdagen 26.5 och förhandsröstning ordnas 15–21.5.
vaalit
13.3.2019
Det är dags för riksdagsval i Finland. I riksdagsvalet 2019 är den egentliga valdagen 14.4 och förhandsröstning ordnas 3-9.4. ...
Opiskelijat
20.11.2018
Ett nytt ungdomsfullmäktige har valts i Vasa för att lyfta fram ungdomarnas röst i beslutsfattandet. Valet ordnades 6–7.11 och rösträtt hade alla 13–20-åringar i Vasa. Det nya ungdomsfullmäktige...

Fråga, delta och påverka