Du är här

  • Asuntomessut, Vaasa
  • nuorisovaltuusto

Påverka

Har du frågor till staden? Vill du berätta hur du tycker att staden kunde utvecklas?

Vasaborna har många möjligheter att delta i stadens verksamhet samt i planering och beslutsfattande som gäller framtiden. Staden utnyttjar flera sätt för deltagande och växelverkan, och det går att ge respons via olika kanaler.

På de här sidorna presenteras stadens viktigaste påverkningskanaler. På sidorna finns också länkar till gällande kungörelser och andra aktuella påverkningsvägar.

 

Aktuellt just nu

12.4.2017
Rösterna vid kommunalvalet har kontrollräknats och det slutliga resultatet är klart. Det största partiet i Vasa är SFP, som fick 29,5 % av rösterna och 18 platser i stadsfullmäktige. På andra plats...

Fråga, delta och påverka