Du är här

Kultur- och idrottsstaden Vasa

Man vill ta med kommuninvånarna och olika intressegrupper för att fundera på hurudan kultur- och idrottsstad Vasa kunde vara år 2030. I den delaktiggörande processen ordnas tankekuvöser, seminarier, kommuninvånarenkäter och olika möten.

 

Utarbetandet av de nya kultur- och idrottsprogrammet för Vasa stad har inletts i början av det här året.

 

Den helhet som utvecklas i programarbetet kan jämföras med en resa där deltagande, modiga försök och gemensamma diskussioner betonas. Det delaktiggörande programarbetet har valts med till Kokeilujalostamo (ett forum för förädling av försöksidéer) som arrangeras av Finlands Kommunförbund.

 

Med det nya programarbetet inom kultur och idrott strävar man efter att möta förändringarna i verksamhetsmiljön och samhället, eftersom de reformer som utarbetas inom social- och hälsovården samt landskapsförvaltningen också inverkar på kommunens roll som en betydande upprätthållare av kultur och välmående.

 

I det kommande programarbetet kan man bl.a. fundera över hur kultur- och idrottsservicen för sin del är förebyggande arbete, eller hur servicen kan göras lättare tillgänglig och synlig för kommuninvånarna.

 

Programmet stöder målet att verksamheten ska planeras på lång sikt och resurser riktas på ett mer planerat sätt. Även utvecklandet av ett tväradministrativt arbetssätt i stadsorganisationen kommer att fästas uppmärksamhet vid i programarbetet.

 

Närmare uppgifter ger:

Kulturchef Sanna Bondas, tfn 040 139 4048, sanna.bondas@vaasa.fi 
Chef för idrottsverksamheten Mika Lehtonen, tfn 040 718 7034, mika.lehtonen@vaasa.fi
Bildningsdirektör Christina Knookala, tfn 040 556 5011, christina.knookala@vaasa.fi

 

 

 

Aktuellt

Kokeilujalostamo 19.9.2018
20.9.2018
Vasa deltar i det riksomfattande Kokeilujalostamo, ett forum för förädling av försöksidéer, där man löser olika utmaningar inom kommunsektorn genom försökskultur. Tre team från olika enheter inom...