Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mellanvägens småhusområde (ak1106)

Föremål för detaljplaneringen är ett icke-detaljplanerat område invid Mellanvägen, norr om Orrnäs, intill kommungränsen mellan Korsholm och Vasa. Området består av ett åkerområde och ett litet skogigt område. Det område som planläggs har inskränkts efter det ursprungliga, 7.4.2020 daterade programmet för deltagande och bedömning så att åkerområdena öster om Mellanvägen lämnades bort från planen på grund av risken för översvämning.

Målet är att planlägga småhustomter i enlighet med generalplanen och att förverkliga mål som ingår i grönområdesstrukturen 2030 och friluftsområdesplanen för Långfjärdens– Gamla Vasa kanals ådal i fråga om grönområden.

Målet är en lagakraftvunnen detaljplan år 2021.

 

  1. Aktuell 14.4.2020

  2. Förslag

  3. Godkänd

  4. Laga kraft

Beredare