Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Gällande generalplaner

Här hittar du alla generalplaner som är i kraft i Vasa.

Generalplanerna i karttjänsten

 

Delgeneralplanen för centrum

Delgeneralplan för Långskogen

Vasa generalplan 2030: plankarta och beskrivning

Skärgårdens delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Kvalitetskorridorens delgeneralplan (Liselund, Kuninkaankartano, Risö): plankarta och beskrivning

Öjbergets delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Merikarts delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Torkkolas delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Kyrknejdens delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Tervajokis delgeneralplan: plankarta och beskrivning

 

  • Delgeneralplaneområdet består av området mellan kommungränsen mellan Vasa och Korsholm, järnvägen och Östra Runsorvägen. Områdets areal är ca 5 km2.

  • Delgeneralplanen berör Vasas centrumområde, medräknat Metvikens sydöstra strand, begravningsområdet, Sandö, Sandviken strand- och idrottsområde, Kopparön, Södra och Norra Klemetsö samt Vöråstan.