Förbigå menyn

Gällande generalplaner

Här hittar du alla generalplaner som är i kraft i Vasa.

Generalplanerna i karttjänsten

 

Vasa generalplan 2030: plankarta och beskrivning

Delgeneralplanen för centrum

Delgeneralplan för Långskogen

Skärgårdens delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Kvalitetskorridorens delgeneralplan (Liselund, Kuninkaankartano, Risö): plankarta och beskrivning

Öjbergets delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Merikarts delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Torkkolas delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Kyrknejdens delgeneralplan: plankarta och beskrivning

Tervajokis delgeneralplan: plankarta och beskrivning