Du är här

  • Katutaidetta Taiteiden yössä

Upplev Vasa

Kulturtjänster

På kulturtjänster har vi som uppgift att svara för stadens allmänna kulturväsende.Vi skapar förutsättningar för ett mångsidigt kulturarbete och vi är för vår del med och utvecklar Vasa till ett rik kulturstad. Vår målsättning är att tillsammans med stadsbor och kulturaktörer upprätthålla en livslång kulturrelation till varje vasabo samt betona vikten av kulturtjänster som en del av människans vardag och välmående.

Till vår verksamhet hör att producera och koordinera egna eller i samarbete med övriga aktörer olika kulturevenemang och -tillställningar som Konstens natt, Vasa Körfestival och Wildlife Vasa Festival, upprätthålla och utveckla kulturbygnaderna Kasern 13, Kulturhuset Fanny och Stadshuset. Kulturtjänsternas uppgift som allmän kulturaktör är att tätt vara med och skapa aktivt och långsiktigare samarbeten samt att utveckla samarbete speciellt med såväl Seniorcentret (Kulturkarusellen K-65) som skolsektorns (kulturverksamhet för barn).  Vi är med och administrerar kulturbidrag, vi förmedlar information on regionens kulturverksamhet och -service och erbjuder försäljningstjänster av scen-, ljud- och ljusteknik. Utöver detta erbjuder Kulturtjänster expert- och informationstjänster bl.a.vid arragenrande av evenemang och i samband med ansökningsprosessen av bidrag.

Kontaktuppgifter:
Kulturtjänster
Biblioteksgatan 13, 1. vån
kulttuurikeskus@vaasa.fi 
tfn 06 325 3753

Aktuellt

kavelyopas_promenadguide_web.jpg
3.5.2016
Promenadguiderna är guidehäften med promenadrutter i Vasa, som har uppgjorts i samarbete mellan Folkhälsan, Vasa stads Kulturcenter och Lägesdataservice samt VisitVaasa. De nyaste promenadguiderna...
marja_kolu_senni2016_web.jpg
8.12.2016
Konstnär Marja Kolu har besökt småhemmen i Bruksgårdens servicehem för att måla och rita bilder med motiv som de äldre själva har önskat. Den här ”Konst är en gåva”-kulturservicen är avsedd för äldre...