Du är här

Kuula-institutet

  • Letka soittajista ja tanssijoista

Upplev Vasa

Kuula-institutet är en konstläroanstalt som har i uppgift att ordna undervisning i musik och dans samt i konst­former i anslutning till dem. Undervisningen skall utveckla färdigheter att skapa samt utöva och fram­föra musik och dans på ett mångsidigt sätt samt för yrkesstudier inom branschen. Ett centralt mål är att skapa ett positivt förhållande till musik och dans. Huvudverksamhetspunkten finns i Vasa (Skeppsgatan 16) och filialer i Laihela och Storkyro.

Kuula-institutet i Facebook

North Stars Chamber Orchestra.jpg
21.6.2017
Vasa får besök av den amerikanska ungdomskammarorkestern North Stars Chamber Orchestra genast efter midsommarhelgen. Orkestern konserterar i Trefaldighetskyrkan och i Replot kyrka samt spelar...